Voorwoord Jezus uitstralen

Jezus kennen is prachtig. Nog mooier is het als andere mensen dat ook aan je kunnen merken.

Veel christenen verlangen ernaar om in hun alledaagse bestaan dichtbij Jezus te leven en om in de praktijk echt christen te zijn. Tegelijk worstelen velen daar ook mee. Want hoe doe je dat dan? Hoe leer je te leven als discipel van Jezus? Hoe verandert je leven door het omgaan met hem? Hoe helpt God je daarbij? Waarom lukt het zo vaak niet? Hoe hoog mogen je verwachtingen eigenlijk zijn? Op deze vragen wil ik in dit boek ingaan.

Het doel dat me met dit boek voor ogen staat: christenen helpen om in hun dagelijkse Jezus te vertrouwen en te volgen. Je zou het ook een praktisch boek over discipelschap kunnen noemen. Daar is veel verlangen naar, merk ik: naar groei in discipelschap, naar een leven waaraan anderen kunnen merken dat Jezus er in aanwezig is.

Het is mijn gebed dat de Geest van Christus zelf door dit boek heen in jou het verlangen laat groeien om in het leven van elke dag te worden als Jezus. Heb daarbij geen hoge verwachtingen van jezelf, maar wel hoge verwachtingen van wat Gods Geest wil doen in jouw leven. Daarbij maakt het niet uit wie je bent of hoe je leven eruit ziet. Dit boek is niet speciaal bestemd voor gewone of juist voor bijzondere mensen, niet voor mannen of juist voor vrouwen, niet voor jongeren of juist voor ouderen, niet voor pasbekeerden of juist voor mensen die hun hele leven lang God al kennen, niet voor sterken in het geloof of juist voor zwakken, niet voor gezonde mensen of juist voor zieken, niet voor doeners of juist voor denkers.

Dit is een boek voor iedereen die Jezus kent en hm wil volgen en hm op de eerste plaats wil zetten en steeds meer op hm wil gaan lijken. Geen boek met succesformules of handige tips, maar een boek waarvan ik hoop dat je er vr alles de eenvoudige bijbelse boodschap in herkent over het leven tot eer van God.

Jos Douma
Zwolle, zomer 2015