Inhoud Jezus ontdekken

Voorwoord

Mijn ontdekkingstocht

Deel 1 Niemand is als hij

Dag 1 De naam die elke naam te boven gaat
Dag 2 Christus is alles
Dag 3 Eeuwig dezelfde

Deel 2 Sprekend zijn Vader

Dag 4 Vaders lieveling
Dag 5 Tot eer van God de Vader
Dag 6 Die twee zijn één
Dag 7 Zoals een vader liefdevol
Dag 8 Niemand kan bij de Vader komen dan door mij
Dag 9 Abba, Vader
Dag 10 Niet mijn wil
Dag 11 Afdruk en afstraling van God
Dag 12 Ik ben die er zijn zal

Deel 3 Christus, de levende

Dag 13 Hij kwam bij ons heel gewoon
Dag 14 Woorden van leven
Dag 15 Ik ben de ware wijnstok
Dag 16 Een zwak moment
Dag 17 Jezus Christus, de gekruisigde
Dag 18 De Heer is waarlijk opgestaan!
Dag 19 De glorie van Jezus
Dag 20 Christus, de schepper
Dag 21 De dag van Christus

Deel 4 In de Geest van Jezus

Dag 22 Christus en de Geest
Dag 23 De Geest verheerlijkt Jezus
Dag 24 God wil wonen bij de mensen
Dag 25 De Geest en de waarheid
Dag 26 Jezus en de vrucht van de Geest
Dag 27 De Geest en de vreugde
Dag 28 De gaven van de Geest van Christus
Dag 29 De zuchtende Geest
Dag 30 Geestelijke strijd

Deel 5 Worden als hij

Dag 31 Meer en meer veranderen
Dag 32 Mijn identiteit in Christus
Dag 33 Groeien naar Christus toe

Gespreksvragen