Inhoud Jezus aanbidden

Voorwoord

De glorie van Christus aanbidden

Deel 1 Namen van Jezus

Dag 1 U bent de messias
Dag 2 U bent het lam van God
Dag 3 U bent de bruidegom
Dag 4 U bent Gods mysterie
Dag 5 U bent de Mensenzoon
Dag 6 U bent de goede herder
Dag 7 U bent Gods evenbeeld
Dag 8 U bent de hoeksteen
Dag 9 U bent de hogepriester
Dag 10 U bent het licht voor de wereld

Deel 2 Deugden van Jezus

Dag 11 U bent eeuwig
Dag 12 U bent goed
Dag 13 U bent wijs
Dag 14 U bent almachtig
Dag 15 U bent barmhartig
Dag 16 U bent rechtvaardig
Dag 17 U bent liefdevol
Dag 18 U bent nederig
Dag 19 U bent heilig
Dag 20 U bent alomtegenwoordig

Deel 3 Daden van Jezus

Dag 21 U bent mens geworden
Dag 22 U geeft onderricht
Dag 23 U geneest
Dag 24 U hebt geleden
Dag 25 U bent gestorven aan het kruis
Dag 26 U bent opgestaan uit de dood
Dag 27 U bent naar de hemel gegaan
Dag 28 U geeft uw Geest
Dag 29 U pleit voor ons
Dag 30 U komt terug

Deel 4 Woorden van Jezus

Dag 31 U zegt: kom tot inkeer
Dag 32 U zegt: kom naar mij
Dag 33 U zegt: maak je geen zorgen
Dag 34 U zegt: jullie licht moet schijnen
Dag 35 U zegt: mijn vrede geef ik jullie
Dag 36 U zegt: houd je aan mijn geboden
Dag 37 U zegt: ik was een vreemdeling
Dag 38 U zegt: vrienden noem ik jullie
Dag 39 U zegt: je hebt niet meer dan mijn genade nodig
Dag 40 U zegt: ik kom spoedig

Jezus aanbidden in de praktijk

Gesprekvragen